پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397 ساعت 02:24

کارگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع خارجی برگزار شد:

به همت گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت بالا در تاریخ های 29 و 30 دیماه کارگاه "مالکیت فکری و ثبت اختراع خارجی "  با حضور دکتر امیرحسین برنایی در سالن همایش های شهید هنری   برگزار گردید.









   1395/11/3 10:23    تعداد بازدید :  796

تعداد بازدید : 796
6/10 (تعداد آرا 4 نفر )