شنبه 02 تیر 1397 ساعت 03:25

ایستخند شماره "2"(استند تاپ کمدی)کانون طنز ومثبت اندیشی  وابسته به معاونت فرهنگی و اجتماعی تقدیم می کند:


روابط عمومی دانشگاه
   1395/12/18 14:36    تعداد بازدید :  934

تعداد بازدید : 934
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )