پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397 ساعت 02:22

ایستخند شماره "2"(استند تاپ کمدی)کانون طنز ومثبت اندیشی  وابسته به معاونت فرهنگی و اجتماعی تقدیم می کند:


روابط عمومی دانشگاه
   1395/12/18 14:36    تعداد بازدید :  905

تعداد بازدید : 905
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )