ایستخند شماره "2"(استند تاپ کمدی)


کانون طنز ومثبت اندیشی  وابسته به معاونت فرهنگی و اجتماعی تقدیم می کند:






روابط عمومی دانشگاه
   1395/12/18 14:36    تعداد بازدید :  699

تعداد بازدید : 699
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
تصویر روز

 
خرداد 1396
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
31 30 29 28 27