شنبه 02 تیر 1397 ساعت 03:23

احیاء وبسایت انگلیسی دانشگاه به همت دفتر روابط بین الملل


از اساتید محترم درخواست می شود به تارنمای انگلیسی دانشگاه به نشانی 
http://en.vru.ac.ir/  مراجعه نموده و ضمن بررسی کلیه منوها و قسمتهای موجود بویژه اطلاعات تخصصی مربوط به گروه آموزشی خود، پیشنهادها و نواقص احتمالی موجود را با شماره داخلی 2299 (سرکار خانم سرچشمه پور) مطرح نمایند. 
شایان ذکر است تارنمای انگلیسی به کوشش دفتر روابط بین الملل دانشگاه در ماه های اخیر بروزرسانی و احیاء گردید و همینک بمنظور هرگونه ارجاعات در مکاتبات داخلی و خارجی توسط همکاران قابل استناد است.  
   1395/12/28 00:38    تعداد بازدید :  631

تعداد بازدید : 631
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )