جمعه 04 خرداد 1397 ساعت 09:38

کیفیت سیاست های آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت


با دعوت معاونت محترم آموزشی از روسا و معاونین دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی : "جلسه اعلام برنامه ها و سیاستهای دفتر نظارت و ارزیابی و تببین راهکردهای کیفیت آموزشی دانشگاه در تاریخ دوشنبه 21 فروردین از ساعت 12 تا 13 درسالن همایش های شهید هنری برگزار شد.

   1396/1/23 09:34    تعداد بازدید :  532

تعداد بازدید : 532
10/10 (تعداد آرا 2 نفر )