جمعه 04 خرداد 1397 ساعت 09:43

هفتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت برگزار می شود:

هفتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت برگزار می شود:


من امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهی (انتخابات ریاست جمهوری) که منحرفان ازهرچیزی بیشتر باآن مخالفت کرده و می کنند واین نیز از اهمیت آن است یکدل  ویک جهت در روز انتخابات به سوی صندوق ها هجوم برند وآرای خود را به صندوق ها بریزند (امام خمینی ره )
 
   1396/2/23 08:53    تعداد بازدید :  365

تعداد بازدید : 365
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )