جمعه 04 خرداد 1397 ساعت 09:44

جشنواره حرکت با انرژی واحد انجمن های معاونت فرهنگی و اجتماعی شروع بکار کرد:

هفتمین  جشنواره  درون دانشگاهی حرکت با انرژی واحد انجمن های معاونت فرهنگی و اجتماعی شروع بکار کرد:
یکشنبه 24 اردیبهشت ماه
مجتمع علمی و فرهنگی شهدای گمنام

 
   1396/2/25 11:46    تعداد بازدید :  391

تعداد بازدید : 391
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )