فعالیت های ورزش کارکنان در قاب تصاویر

12.gif



12.gif


12.gif



12.gif



12.gif



12.gif



12.gif



12.gif



32.gif
روابط عمومی دانشگاه
   1396/2/27 12:08    تعداد بازدید :  321

تعداد بازدید : 321
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
تصویر روز

 
خرداد 1396
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
31 30 29 28 27
 
 
فتح خرمشهر