جمعه 04 خرداد 1397 ساعت 09:44

ریاست محترم دانشگاه بر حضور حداکثری دانشگاهیان در انتخابات تاکید کرد:

ریاست محترم دانشگاه بر حضور حداکثری دانشگاهیان در انتخابات تاکید کرد:
وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحرانها

ایستادی به جنگ رو در رو
خنجر از پشت می زند دشمن


گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشکن


وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران‌ها

رگت امروز تشنه عشق است
دل رنجیده خون نمی خواهد

دل تو تا ابد برای تپش
غیرعشق و جنون نمی خواهد

شرم بر من اگر حریم تو
پیش چشمان من شکسته شود

وای بر من اگر ببینم چشم
رو به رویای عشق بسته شود

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحرانها

از تب سرد موجهای خزر
تا خلیجی که فارس بوده و هست

می شود با تو دل به دریا زد
می شود با تو دل به دنیا بست


روابط عمومی دانشگاه
 
   1396/2/27 13:22    تعداد بازدید :  514

تعداد بازدید : 514
10/10 (تعداد آرا 2 نفر )