شرایط پذیرش دانشجوی دکتری
فرم مربوطه به شرایط پذیرش دانشجوی دکتری را از اینجا دانلود کنید


مواد آزمون کتبی (صرفاً مربوط به دانشکده‌ی علوم ریاضی)
آزمون کتبی در صبح روز 8/3/96 ساعت 9 صبح در محل دانشکده علوم ریاضی برگزار می گردد.
گرایش            درس مواد امتحان
جبر مبانی جبر (کارشناسی) جبرپیشرفته (کارشناسی‌ارشد)
آنالیز آنالیز ریاضی (کارشناسی)- انالیز حقیقی (کارشناسی‌ارشد)، جبرخطی (کارشناسی)
هندسه توپولوژی (کارشناسی) هندسه منیفلد (کارشناسی‌ارشد)
آنالیز عددی آنالیز پیشرفته (کارشناسی‌ارشد) روش‌های عددی در جبرخطی (کارشناسی‌ارشد)
 

   1396/2/27 14:24    تعداد بازدید :  1040

تعداد بازدید : 1040
5.3/10 (تعداد آرا 6 نفر )
تصویر روز

 
خرداد 1396
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
31 30 29 28 27
 
 
فتح خرمشهر