کارگاه روش های تدریس در سالن همایش های شهید هنری در حال برگزاری است


کارگاه"  روش های تدریس"
یکشنبه: 11 تیرماه
سالن همایش های شهید هنری
   1396/4/11 15:16    تعداد بازدید :  620

تعداد بازدید : 620
4.5/10 (تعداد آرا 4 نفر )
تصویر روز

 
مهر 1396
 
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
30 29