کارگاه روش های تدریس در سالن همایش های شهید هنری در حال برگزاری است


کارگاه"  روش های تدریس"
یکشنبه: 11 تیرماه
سالن همایش های شهید هنری
   1396/4/11 15:16    تعداد بازدید :  536

تعداد بازدید : 536
4.5/10 (تعداد آرا 4 نفر )
تصویر روز

 
تير 1396
 
2 1
9 8 7 6 5 4 3
16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24
31