کارگاه روش های تدریس در سالن همایش های شهید هنری در حال برگزاری است


کارگاه"  روش های تدریس"
یکشنبه: 11 تیرماه
سالن همایش های شهید هنری
   1396/4/11 15:16    تعداد بازدید :  656

تعداد بازدید : 656
4.5/10 (تعداد آرا 4 نفر )
تصویر روز

 
آبان 1396
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
30 29 28 27