چهارشنبه 27 تیر 1397 ساعت 05:24

حکم ریاست دکتر محمود کشاورزی و دکتر وحید فرزام تمدید شد 
  طی احکام جداگانه شماره 65319 و69320  که در تاریخ دوم  مرداد توسط آقای دکتر محمد علی دهقان رییس محترم دانشگاه ولی عصر(عج) به امضاء رسید:حکم ریاست آقای دکتر محمود کشاورزی  درتصدی امور دانشکده علوم ریاضی و ریاست دکتر فرزام  در تصدی امور دانشکده علوم اداری و اقتصاد تا دو سال آینده تمدید شد.

Image result for ‫گلهای مینیاتوری‬‎Image result for ‫گلهای مینیاتوری‬‎Image result for ‫گلهای مینیاتوری‬‎Image result for ‫گلهای مینیاتوری‬‎
روابط عمومی دانشگاه

 
 
   1396/5/11 10:10    تعداد بازدید :  784

تعداد بازدید : 784
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )