سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 16:53

گزارش صعود به کوه دماوند توسط گروه کوهنوردی دانشگاه

گزارش صعود به کوه دماوند توسط گروه کوهنوردی دانشگاه


شروع برنامه روز سه شنبه مورخ 24/05/96 ساعت 18 از روستای پلور و اقامت در روستا
حرکت از روستای پلور به سمت گوسفند سرا و آغاز صعود در صبح روز چهارشنبه  مورخ25/05/1396


برپایی چادرها در ظهر روز چهارشنبه در بارگاه سوم
هم هوایی  و آمادگی برای صعود اصلی در عصر روز چهارشنبه
آغاز صعود اصلی در بامداد روز پنجشنبه
رسیدن به ارتفاع 5440 متری و مواجه شدن با توده هوای نامناسب و برفی
کاهش ارتفاع و حرکت به سمت بارگاه سومصرف صبحانه در چادر در صبح روز جمعهحرکت به سمت گوسفند سرا و اتمام صعود در ظهر روز جمعه


بگشای  دل  و  دیده  به  دیدار  دماوند
وز هر چه بجز اوست دمی دیده فروبند
                                   آراسته تا گردن، گیسوی دلاویز
                                   افراشته تا گردون، بالای برومند
تندیس سرافرازی، سر سوده به کیوان
سرداده سرودش را  در  عرش  خداوند

 

***

از  سینۀ  ایوانش  پیداست  نشابور
چشمش نگران سوی بخارا و سمرقند
                     هر صبح رُُخش با نفس و بوسۀ خورشید
                     گویی   که   پریزادی   نازد   به    شکرخند
هر  شام  سراپایش  در   پرتو   مهتاب
چون تازه عروسی ز خودآرایی خرسند

***

میدان شکوهش را، کس نیست هم‌آورد
سیمای نجیبش را، کس نیست  همانند

***

چونان پدری پیر نظر می‌کند  از دور
با مهر به بی‌مهری و کژراهی فرزند
                           کاین سان شده دربند بداندیش گرفتار
                           نشنیده   ز   آیینۀ   تاریخ   پدر   پند
گوید که: گرفتار در این زندان تا کی؟
محروم  ز   آزادی  و  آبادی  تا  چند؟
                        گوید که کسی غیر شما یار شما نیست
                        سوگند  به   جان‌های  وفاداران،  سوگند!
گوید که دگر باک ز ضحاک مدارید
دستی به درآرید و ببندید بر او بند
                         پیوند دل و دست شما چاره‌ی کار است
                         خود  را  برهانید   ز  هر   بند   به   پیوند

(فریدون مشیری)روابط عمومی دانشگاه
   1396/6/7 10:52    تعداد بازدید :  689

تعداد بازدید : 689
9.1/10 (تعداد آرا 11 نفر )