با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه مدیر دفتر نظارت و ارزیابی منصوب شد


روابط عمومی دانشگاه انتصاب جناب آقای دکتر عجمی را تبریک عرض نموده و برایشان بهترین ها آرزو می کند.
Image result for ‫گل مینیاتوری‬‎Image result for ‫گل مینیاتوری‬‎
 
   1396/6/20 11:22    تعداد بازدید :  569

تعداد بازدید : 569
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
تصویر روز

 
اسفند 1396
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
29 28 27 26