با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه مدیر دفتر نظارت و ارزیابی منصوب شد


روابط عمومی دانشگاه انتصاب جناب آقای دکتر عجمی را تبریک عرض نموده و برایشان بهترین ها آرزو می کند.
Image result for ‫گل مینیاتوری‬‎Image result for ‫گل مینیاتوری‬‎
 
   1396/6/20 11:22    تعداد بازدید :  447

تعداد بازدید : 447
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
تصویر روز

 
مهر 1396
 
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
30 29