زمان ویزیت پزشک درمانگاه دانشگاه اعلام شد
با اعلام معاونت محترم دانشجویی ؛سرکار خانم دکتر عسکری پزشک مدعو درمانگاه دانشگاه :هر روز از ساعت 8:30 تا 13:30 آماده ویزیت همکاران می باشد.(روابط عمومی دانشگاه)



 
   1396/6/22 12:35    تعداد بازدید :  741

تعداد بازدید : 741
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
تصویر روز

 
اسفند 1396
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
29 28 27 26