تسلیت به همکاران
تسلیت به همکاران
Image result for ‫شعر برای فوت برادر‬‎Image result for ‫گل عزاداری‬‎

Image result for ‫گل عزاداری‬‎

Image result for ‫گل عزاداری‬‎

Image result for ‫پشت دریاها شهری است‬‎
روابط عمومی دانشگاه
   1396/6/29 13:56    تعداد بازدید :  700

تعداد بازدید : 700
10/10 (تعداد آرا 2 نفر )
تصویر روز

 
آذر 1396
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25
 
 
روز پژوهش