سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 17:01

تسلیت به همکاران

تسلیت به همکاران
Image result for ‫شعر برای فوت برادر‬‎Image result for ‫گل عزاداری‬‎

Image result for ‫گل عزاداری‬‎

Image result for ‫گل عزاداری‬‎

Image result for ‫پشت دریاها شهری است‬‎
روابط عمومی دانشگاه
   1396/6/29 13:56    تعداد بازدید :  847

تعداد بازدید : 847
10/10 (تعداد آرا 2 نفر )