خدمات مسئولین شهرستان در حافظه دانشگاه ماندنی می شود
هر که ما را یادکرد ایزد مر او را یاد باد           هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد

هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی        هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی‌خار باد


روابط عمومی دانشگاه
   1396/7/2 15:06    تعداد بازدید :  661

تعداد بازدید : 661
5/10 (تعداد آرا 3 نفر )
تصویر روز

 
آذر 1396
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25
 
 
روز پژوهش