چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 05:50

همزمان با برداشت پسته در رفسنجان کار برداشت پسته در مزرعه دانشگاه نیز آغاز شد.

مدیریت مزرعه پسته


 
همزمان با برداشت پسته در شهرستان رفسنجان کار برداشت پسته در مزرعه دانشگاه نیزآغاز شد. آقای مهندس مهدی برومند مدیر مزرعه دانشگاه زمین زیر کشت  پسته دانشگاه را نزدیک به بیست و پنج هکتار اعلام کرد و با توجه به این که قسمت عمده ای ازاین مزرعه درسال 89  ایجاد شده و به بار نشست آن از سال 95 می باشد اما امسال میزان محصول پسته را رضایت بخش اعلام کرد و اظهار امیدواری نمود که در چند سال آینده  این مزرعه بتواند یکی از گزینه های  درآمد زای دانشگاه جهت خودکفایی   باشد.ایشان  از مهمترین اقدامات انجام شده در یکسال گذشته را استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب دانشگاه  را جهت آبیاری سطح وسیعی از مزرعه و استفاده از ضایعات سلف دانشگاه بمنظور تهیه کمپوست  و مصرف در مزرعه رااز دیگر اقدامات پیشروی این مدیریت برشمرد  

سال93

سال95سال95

سال 96

مهرماه 96


روابط عمومی دانشگاه
 
   1396/7/15 10:11    تعداد بازدید :  797

تعداد بازدید : 797
4/10 (تعداد آرا 3 نفر )