چهارشنبه 25 مهر 1397 ساعت 15:19

به یاد عزیزان از دست رفته همکارانمان برگزار می گردد


بمناسبت درگذشت ابوی جناب آقای    دکتر قلی زاده ،ابوی  جناب آقای حسن ابراهیمی ،ابوی سرکار خانم دکتر عبدل زاده ،ابوی سرکار خانم مهدیه نوش آبادی و اخوی جناب آقای محمود ببراله  :مراسم ختمی در تاریخ دوشنبه از ساعت 10:15 تا11:30در مجتمع علمی و فرهنگی شهدای گمنام برگزار می گردد.

از جمله ی رفتگان این راه دراز

باز آمده ای کو که به ما گوید راز

هان بر سر این دو راهه از روی نیاز

چیزی نگذاری که نمی آیی بازRelated image
(روابط عمومی دانشگاه)
   1396/8/20 13:25    تعداد بازدید :  561

تعداد بازدید : 561
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )