سه شنبه 24 مهر 1397 ساعت 19:46

قابل توجه دانشجویانمدیریت استعدادهای درخشان
 
 اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان در خصوص آیین نامه حمایت و تشویق دانشگاه از دانشجویان با شرایط خاص

دفتر استعدادهای درخشان از دانشجویان خواست تا ضمن مطالعه "آیین نامه حمایت و تشویق دانشگاه از دانشجویان با شرایط خاص "
که در ضفحه اول سایت  دانشگاه بارگذاری شده است، چنانچه مشمول هر کدام از بندهای این آیین نامه هستند لطفا با ارایه مستندات مرتبط حاکثر تا 12 دیماه به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه و نسبت به ثبت درخواست خود برای بهره مندی از بسته های تشویقی اقدام نمایند.
 
   1396/9/13 08:25    تعداد بازدید :  537

تعداد بازدید : 537
4/10 (تعداد آرا 1 نفر )