پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 02:43

بازگشت درنا ها به تالاب خاطره


گزارشی از مراسم تجلیل از دانش آموختگان دانشکده های علوم ریاضی و فنی و مهندسی

در تاریخ یکشنبه سوم دیماه با ابتکار دانشکده های فنی و مهندسی و علوم اداری و اقتصاد ودعوت از دانش آموختگان این دو دانشکده محفلی  خاطره انگیز در سالن شهید پرتوی دانشکده فنی و مهندسی  با حضور معاون محترم آموزشی آقای دکتر مهدی مصباح و روسای دانشکده های مربوطه بر پاشد.


روابط عمومی دانشگاه
   1396/10/3 14:01    تعداد بازدید :  756

تعداد بازدید : 756
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )