بازگشت درنا ها به تالاب خاطره

گزارشی از مراسم تجلیل از دانش آموختگان دانشکده های علوم ریاضی و فنی و مهندسی

در تاریخ یکشنبه سوم دیماه با ابتکار دانشکده های فنی و مهندسی و علوم اداری و اقتصاد ودعوت از دانش آموختگان این دو دانشکده محفلی  خاطره انگیز در سالن شهید پرتوی دانشکده فنی و مهندسی  با حضور معاون محترم آموزشی آقای دکتر مهدی مصباح و روسای دانشکده های مربوطه بر پاشد.


روابط عمومی دانشگاه
   1396/10/3 14:01    تعداد بازدید :  580

تعداد بازدید : 580
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
تصویر روز

 
بهمن 1396
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28