یکشنبه 03 تیر 1397 ساعت 11:18

اطلاعیه مهم کاردانشجویی«اطلاعیه»
بنا بر اعلام مدیریت امور دانشجویی و با توجه به درخواست مکرر واحدهای متقاضی کاردانشجویی و دانشجویان محترم سامانه ثبت کاردانشجویی مجدداً فعال شده و فرآیند ثبت درخواست و اعلام موافقت بادرخواست از تاریخ 5/10/96 لغایت 7/10/96 امکان پذیر است، لذا خواهشمند است دانشجویان محترم در تاریخ ذکر شده درخواست­های خود را بررسی و از تأیید آنها اطمینان حاصل نمایند. از واحدهای متقاضی کار دانشجویی نیز درخواست می­گردد تا نسبت به تکمیل فرآیند ثبت کاردانشجویی اقدام فرمایند. بدیهی است تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و به درخواست هایی که در سامانه ثبت نگردیده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 


 
   1396/10/4 10:42    تعداد بازدید :  760

تعداد بازدید : 760
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )