پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 03:47

اطلاعیه مهم کاردانشجویی«اطلاعیه»
بنا بر اعلام مدیریت امور دانشجویی و با توجه به درخواست مکرر واحدهای متقاضی کاردانشجویی و دانشجویان محترم سامانه ثبت کاردانشجویی مجدداً فعال شده و فرآیند ثبت درخواست و اعلام موافقت بادرخواست از تاریخ 5/10/96 لغایت 7/10/96 امکان پذیر است، لذا خواهشمند است دانشجویان محترم در تاریخ ذکر شده درخواست­های خود را بررسی و از تأیید آنها اطمینان حاصل نمایند. از واحدهای متقاضی کار دانشجویی نیز درخواست می­گردد تا نسبت به تکمیل فرآیند ثبت کاردانشجویی اقدام فرمایند. بدیهی است تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و به درخواست هایی که در سامانه ثبت نگردیده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 


 
   1396/10/4 10:42    تعداد بازدید :  863

تعداد بازدید : 863
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )