اطلاعیه مهم کاردانشجویی


«اطلاعیه»
بنا بر اعلام مدیریت امور دانشجویی و با توجه به درخواست مکرر واحدهای متقاضی کاردانشجویی و دانشجویان محترم سامانه ثبت کاردانشجویی مجدداً فعال شده و فرآیند ثبت درخواست و اعلام موافقت بادرخواست از تاریخ 5/10/96 لغایت 7/10/96 امکان پذیر است، لذا خواهشمند است دانشجویان محترم در تاریخ ذکر شده درخواست­های خود را بررسی و از تأیید آنها اطمینان حاصل نمایند. از واحدهای متقاضی کار دانشجویی نیز درخواست می­گردد تا نسبت به تکمیل فرآیند ثبت کاردانشجویی اقدام فرمایند. بدیهی است تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و به درخواست هایی که در سامانه ثبت نگردیده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 


 
   1396/10/4 10:42    تعداد بازدید :  710

تعداد بازدید : 710
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
تصویر روز

 
فروردين 1397
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
31 30 29 28 27 26 25
 
 
عید نوروز