وقتی که آفتاب جلودار قافله است/دیگر چه بیم از شب و طی قافله استیعنی کلیم ، آهنگِ جان سامری کرد

ای یاوران ! باید ولی را یاوری کرد

گر صد حرامی ، صد خطر در پیش داریم

حکم جلودار است سر در پیش داریم
http://media.farsnews.net/Media/8910/ImageReports/8910120595/15_8910120595_L600.jpg
Related image

روابط عمومی دانشگاه
   1396/10/6 10:34    تعداد بازدید :  436

تعداد بازدید : 436
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
تصویر روز

 
فروردين 1397
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
31 30 29 28 27 26 25
 
 
عید نوروز