وقتی که آفتاب جلودار قافله است/دیگر چه بیم از شب و طی قافله استیعنی کلیم ، آهنگِ جان سامری کرد

ای یاوران ! باید ولی را یاوری کرد

گر صد حرامی ، صد خطر در پیش داریم

حکم جلودار است سر در پیش داریم
http://media.farsnews.net/Media/8910/ImageReports/8910120595/15_8910120595_L600.jpg
Related image

روابط عمومی دانشگاه
   1396/10/6 10:34    تعداد بازدید :  393

تعداد بازدید : 393
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
تصویر روز

 
بهمن 1396
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28