دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 23:16

نشست هیات رییسه دانشگاه با وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناورینشست هیات رییسه محترم دانشگاه با وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری در تاریخ دوشنبه 18 دیماه در شهرک قدس تهران برگزارشد. در این جلسه جناب آقای دکتر محمدعلی دهقان ارشد هیات رییسه دانشگاه ضمن تبریک انتصاب شایسته جناب آقای دکتر منصورغلامی به تصدی وزارت محترم متبوع ،به معرفی اجمالی شهرستان رفسنجان، بنیه های تاریخی ، سیاسی، علمی و جمعیت دانشجویی پرداخت و در این دیدار کوتاه سعی کرد تا با ذکر ویژگیهای برجسته دانشگاه ولی عصر(عج) حجم فعالیتهای گسترده انجام شده را در طول ربع قرن از آغاز این مرکز علمی  به تصویر بکشد.رییس دانشگاه در این جلسه با اشاره به داشته های فیزیکی دانشگاه ولی عصر(عج) و آماده سازی خوابگاه  پسرانه آرمان،سلف سرویس مرکزی دانشگاه و دانشکده ایران شناسی از آقای وزیر برای افتتاح طرح های مذکور دعوت حضوری نمودند.آقای دکترغلامی نیز در این دیدار با تاکید بر این نکته که دانشگاه ولی عصر(عج) دانشگاه معین منطقه است و بایسته است در ماموریت گرایی دانشگاه های تحت پوشش خود حرکت نموده و نقش خو د را در این دانشگاه ها و همچنین درجامعه ایفا نموده و باعث توسعه  بخش های فرهنگی،اجتماعی ،صنعتی و کشاورزی گردد؛دعوت رییس محترم دانشگاه جهت افتتاح طرحهای عمرانی را پذیرفتند.روابط عمومی دانشگاه
   1396/10/18 13:58    تعداد بازدید :  1230

تعداد بازدید : 1230
4.3/10 (تعداد آرا 7 نفر )