مرکز رشد دانشگاه برگزار می کند:

مرکز رشد دانشگاه برگزار می کند:Image result for ‫پسته‬‎

Image result for ‫پسته‬‎Image result for ‫پسته‬‎

Image result for ‫پسته‬‎Image result for ‫پسته‬‎


Image result for ‫پسته‬‎
http://www.pri.ir/UploadedFiles/image008.jpg
Image result for ‫جمع آوری پسته در آمریکا‬‎
روابط عمومی دانشگاه
 
   1396/11/11 11:23    تعداد بازدید :  523

تعداد بازدید : 523
10/10 (تعداد آرا 3 نفر )
تصویر روز

 
اسفند 1396
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
29 28 27 26