جمعه 28 دی 1397 ساعت 13:41

چهارمین بساط خیرخواهانه کانون امید در حوالی نگاه کریمانه شما گسترده است


چهارمین بازارچه خیریه امید به همت کانون امید معاونت فرهنگی و اجتماعی و ابتکار و همراهی معاونت دانشجویی با حضور آقای محمدعلی دکتر دهقان ریاست محترم دانشگاه در ساعت 17 روز یگشنبه 13 اسفند ماه در سلف سرویس جدید پسران افتتاح گردید .دبیر کانون امید دانشگاه آقای کرباسی مدت زمان برگزاری این بازارچه تا پانزدهم اسفند ماه و ساعت بازید از نمایشگاه را ازساعت هفده الی بیست و دو و هدف از برگزاری را کمک به دانشجویان بی بضاعت اعلام کرد.

 
   1396/12/14 12:52    تعداد بازدید :  687

تعداد بازدید : 687
3/10 (تعداد آرا 1 نفر )