پنجشنبه 03 خرداد 1397 ساعت 12:34

بیست ودوم اسفندماه روز شهداء گرامی باد.

آری! رهایی، محصول دل سپردگی مردان جهاد، به عالمی فراتر از خاک است؛ محصولی که توازن عقل های زمین را درهم می شکند.

پس سلام بر شهدا که ایستاده می میرند.


   1396/12/19 09:05    تعداد بازدید :  435

تعداد بازدید : 435
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )