پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 05:04

پذیرش دانشجوی دکتری (سال تحصیلی 98 – 1397)


پذیرش دانشجوی دکتری (سال تحصیلی 98 1397)
 
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال تحصیلی 98 1397 از کسانی که حداکثر تا 31 شهریور ماه 1397 در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده و یا می شوند، با توجه به ضوابطی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور  و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه تعیین نموده است در رشته های زیر دانشجو می پذیرد (جدول شماره 1).
جدول شماره 1 : رشته های مورد پذیرش در آزمون دوره دکتری سال 1397 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانشکده رشته گرایش ظرفیت پذیرش  
 
 
 
کشاورزی
حشره شناسی - 3  
بیماری شناسی گیاهی - 3  
 
اگروتکنولوژی
 
 
فیزیولوژی گیاهان زراعی 1  
   
اکولوژی گیاهان زراعی 1  
 
علوم و مهندسی باغبانی
فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 2  
اصلاح و بیوتکنولوژی
گیاهان باغبانی
2  
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک - 3  
 
علوم پایه
فیزیک اپتیک و لیزر 2  
فیزیک ماده چگال 5  
شیمی شیمی آلی 2  
شیمی تجزیه 2  
 
علوم ریاضی
ریاضی محض آنالیز 8  
جبر 3  
     
ریاضی کاربردی آنالیز عددی 2  
 
 
بر اساس آیین نامه ای که از طرف سازمان سنجش آموزش کشور  به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ گردیده است، پذیرش دانشجو در دوره دکتری (ph.D) در سال تحصیلی 98 1397 در دو مرحله انجام می پذیرد .
مرحله اول : سنجش علمی توسط سازمان سنجش انجام می گیرد . بعد از اعلام نتیجه داوطلبان در قالب کارنامه و تعیین حد نصاب سنجش علمی از سوی  دانشگاه ها (جدول شماره2)،  در صورت کسب حد نصاب لازم توسط داوطلب، مصاحبه علمی و سنجش عملی (مرحله دوم )آغاز می گردد.
شایان ذکر است، نمره کسب شده توسط داوطلب، در نمره کل نهایی (مصاحبه علمی و سنجش عملی)داوطلب  اعمال نمی‏گردد.
شرکت در مرحله دوم ارزیابی (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی ) برای تمامی متقاضیان و پذیرش نهایی الزامی می باشد.
جدول شماره 2 : حدنصاب و زمان لازم برای انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی رشته گرایش های دوره دکتری آزمون سال 1397 در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانشکده رشته گرایش حد نصاب زمان مصاحبه
 
 
 
کشاورزی
حشره شناسی - 673 6/3/1397
بیماری شناسی گیاهی - 663 6/3/1397
اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی 2600 28/3/1397
  اکولوژی گیاهان زراعی 2600 28/3/1397
علوم و مهندسی باغبانی فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 2503 23/3/1397
اصلاح و بیوتکنولوژی
گیاهان باغبانی
2357 23/3/1397
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک - 747 20/3/1397
 
علوم
فیزیک اپتیک و لیزر 990 25/4/1397
فیزیک ماده چگال 1150 25/4/1397
شیمی شیمی آلی 2200 22/3/1397
شیمی تجزیه 2000 22/3/1397
 
علوم ریاضی
ریاضی محض آنالیز 1000 19/4/1397
جبر 1100 19/4/1397
     
ریاضی کاربردی آنالیز عددی 2300 19/4/1397
 
 
داوطلبانی که حد نصاب تعیین شده در مرحله اول را کسب نموده اند، طبق برنامه زمان بندی که در جدول شماره 2 آمده است به دانشکده های مورد نظر در دانشگاه ولی عصر (عج) مراجعه و ضمن ارائه اصل مدارک و مستندات* در آزمون مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) شرکت نمایند.
 • مدارک مورد نیاز :
 • تکمیل فرم شماره 1
 • اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی تمام صفحات آنها
 • تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397
 • اصل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات هر دو مقطع
تبصره 1 : آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره 2 : آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ 31/6/97 در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فارغ التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تائید شده توسط دانشگاه محل تحصیل مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 30/11/95 را همراه داشته و ارائه نمایند.
 • فیش بانکی به مبلغ 600000 ریال (شصت هزار تومان) بابت هزینه آزمون مصاحبه به شماه حساب 2178673808007 بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان  واریز و اصل و کپی آن ارائه گردد.
 • اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
تذکر مهم : کلیه داوطلبانی که حد نصاب مرحله دوم ارزیابی (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی )  را کسب نمایند (جدول شماره 3) و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند، اسامی آن‏ها بترتیب نمره کسب شده به سازمان سنجش ارسال و قبول شدگان نهایی توسط سازمان سنجش به دانشگاه ها اعلام می‏شود.
 
              جدول شماره 3 : حد نصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه علمی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی ) برای پذیرفته شدگان نهایی
دانشکده رشته گرایش حد نصاب
(0 تا 50)
آدرس ایمیل برای ارسال مدارک
 
 
 
کشاورزی
حشره شناسی   30
 
 
hosseini@vru.ac.ir
بیماری شناسی گیاهی  
اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی 30 rahimia@vru.ac.ir
  اکولوژی گیاهان زراعی
عتوم و مهندسی باغبانی فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 30
 
 
esmaeilizadeh@vru.ac.ir
 
اصلاح و بیوتکنولوژی
گیاهان باغبانی
مدیریت حاصلخیزی
 و زیست فناوری خاک
  30 a.kamali@vru.ac.ir
 
علوم
فیزیک اپتیک و لیزر 30 baghshahi@vru.ac.ir
فیزیک ماده چگال
شیمی شیمی آلی 30 m.sabet@vru.ac.ir
شیمی تجزیه
 
علوم ریاضی
ریاضی محض آنالیز 25 saheli@vru.ac.ir
جبر 25
   
ریاضی کاربردی آنالیز عددی 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرم شماره 1
 (توسط داوطلب تکمیل شود)
الف : مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: وضعیت نظام وظیفه:
 
شماره پرونده: شماره داوطلب:
 
سال تولد:
 
وضعیت تاهل:
تلفن تماس:
 
وضعیت اشتغال:
آدرس:
 
آدرس الکترونیکی:
 
توجه: کلیه موارد ذکر شده در بندهای (ب) و (ج) مندرج در این فرم، صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی است. بدیهی است که داوطلب باید در صورت ضرورت، اصل مدرک را نیز ارائه نماید.
 
 
 
 
ب : سوابق پژوهشی:
 1. مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی
    عنوان مقاله عنوان مجله و سال انتشار نام نویسندگان( نویسنده مسؤول مقاله را با علامت* مشخص فرمایید)
عناوین مقالات
علمی- پژوهشی
(داخلی،
خارجی)
چاپ شده      
     
پذیرفته
شده
     
     
 
عناوین مقالات
علمی- ترویجی
چاپ شده      
     
پذیرفته
شده
     
     
عناوین مقالات
ارائه شده در کنفرانس ها (داخلی،
خارجی)
چاپ شده      
     
پذیرفته
شده
     
     
 
 1. اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران:
ردیف نام اختراع محل ثبت تاریخ ثبت
1      
2      
3      
4      
 
 1. جشنواره های علمی معتبر:
ردیف عنوان جشنواره نهاد برگزار کننده تاریخ برگزاری
1      
2      
3      
4      
 
 1. کتب(ترجمه یا تالیف):
  عنوان کتاب سال انتشار
تعداد صفحات
نام نویسندگان به ترتیب
ذکر شده روی جلد
کتب        تالیف
 
 
 
     
     
     
ترجمه
 
 
 
     
     
     
 
 
 1. امتیاز پایان نامه:
5-1- دوره کارشناسی:
عنوان پروژه یا پایان نامه نام استاد راهنما امتیاز نمره
قابل
قبول
خوب بسیار
خوب
عالی  
             
               
 
 
5-2- دوره کارشناسی ارشد:
عنوان پایان نامه نام استاد راهنما امتیاز نمره
قابل
قبول
خوب بسیار
خوب
عالی
             
 
 
ج: سوابق آموزشی:
مقطع تحصیلی رشته-گرایش نام دانشگاه معدل کل سال شروع سال خاتمه
کارشناسی          
کارشناسی ارشد          
 
 
 
برگزیدگان جشنواره،مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر:
ردیف نام مسابقه/المپیاد/جشنواره رتبه سال برگزیده شدن
1      
2      
 
 • مدرک زبان:
نام آزمون نمره اخذشده سال آزمون توضیحات
       
 
 
لطفا به سوالات ذیل به طور مختصر و روشن پاسخ دهید.
 1. نام نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری (مانند: MAT LAB, LISREL,.......................) را که به آن تسلط دارید ذکر نمایید.
 
 1. هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟
 
 1.  آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر مؤسسه مربوطه، ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟
 
 
 
 1. در صورت نیاز، میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس، تهیه دستور کار آزمایشگاه­های آموزشی، همکاری اجرایی در آزمایشگاه­های آموزشی یا پژوهشی و ...... به چه میزان خواهد بود؟
 
 
 1. چه ویژگی­هایی(علمی/عمومی/اخلاقی) در خود می­بینید که در این پرسشنامه سؤال نشده است و فکر می­کنید که می­تواند در انتخاب شما تاثیر داشته باشد؟
 
 1. سه مورد از موضوعات مورد علاقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید:
ردیف موضوع تخصصی استاد
1    
2    
2    
 
 
 
 
فرم شماره 2
نحوه ارزیابی تخصصی (مرحله دوم) آژمون دکتری(Ph.D.)
 
ارزیابی سوابق علمی،پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری براساس نامه شماره 201788/20 مورخ 30/10/93 دفتر برنامه­ریزی آموزش عالی و تایید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر است:
الف- پژوهشی با حداکثر 12 امتیاز (مطابق با جدول1)
ب- آموزشی با حداکثر 8 امتیاز (مطابق با جدول 2)
ج- آزمون مصاحبه با حداکثر 30 امتیاز (مطابق با جدول 3)
 
جدول شمار 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی(حداکثر 12  امتیاز):
ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی امتیاز مکتسبه
1 1-1مقالات علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی
1-2 گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
1-3 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر
 
 
 
4/6
 امتیاز
 • هر مقاله تا 8/2 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا
 • گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 8/2 و داخلی تا2
 • برگزیدگی داخلی تا8/0 خارجی تا 8/2امتیاز
 
2 مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی 6/1 امتیاز هرمقاله تا 8/0 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا  
3 مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر(داخلی یا خارجی) 6/1 امتیاز خارجی تا8/ 0و داخلی 2/0   امتیاز  
4 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 6/1 امتیاز    
5 کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 8/0 امتیاز عالی تا 8/0 و بسیار خوب تا 2/0 امتیاز  
  جمع 12   امتیاز    
 
تبصره : امتیاز بند 1 می تواند جایگزین بندهای 2 و 3 گردد.
ب) امتیاز آموزشی:
جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی(حداکثر 8  امتیاز):
ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی امتیاز مکتسبه
6 معدل و کیفیت دانشگاه محل تخصیل دوره کارشناسی تا 6/1  امتیاز طبق نظر کمیته مصاحبه کننده  
7 معدل و کیفیت دانشگاه محل تخصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تا0/2  امتیاز طبق نظر کمیته مصاحبه کننده  
8 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 4/0 امتیاز طبق نظر کمیته مصاحبه کننده  
9 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 4/0 امتیاز طبق نظر کمیته مصاحبه کننده  
10 برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی 2/1  امتیاز رتبه 1 تا 3،    2/1  امتیاز- رتبه 4تا6/1   امتیاز-رتبه های 7 و بالاتر4/0امتیاز  
11 مدرک زبان معتبر 4/2 امتیاز طبق جدول شماره 4  
جمع 8 امتیاز    
 
 
 
 
 
ج) امتیاز مصاحبه:
جدول شماره 3- امتیاز آزمون مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری(Ph.D.)- حداکثر 50 امتیاز
نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی امتیاز مکتسبه
امتیاز آزمون مصاحبه علمی و سنجش عملی 30 طبق نظر کمیته مصاحبه کننده  
 
 
 
 
 
د) امتیاز مدرک زبان:
جدول 4- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
MSRT(MCHE) IELTS Acadamic TOEFL(IBT) TOEFL(CBT) TOEFL(PBT) TOLIMO امتیاز تخصیصی
100-85 و بالاتر 8 120-115 300-275 677-637 4/2
79-75 5/7 109-102 269-253 636-607 4/2
74-70 7 101-94 252-240 606-587 4/2
69-65 5/6 93-79 239-213 586-550 4/2
64-60 6 78-60 212-168 549-495 4/2
59-55 5/5 59-46 166-137 494-450 2
54-50 5 45-35 136-108 449-420 6/1
49-45 5/4 34-29 107-93 419-393 8/0
 
   1397/3/5 07:45    تعداد بازدید :  1206

تعداد بازدید : 1206
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )