شنبه 29 دی 1397 ساعت 03:54

هفتمین نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه هشت در دانشگاه ولی عصر(عج)برگزار گردید


 
هفتمین گردهمایی معاونین و مدیران دانشجویی و روسای ادارات رفاه،تغذیه و خوابگاه دانشگاه های منطقه هشت کشور با میزبانی دانشگاه ولی عصر(عج) در تاریخ 13 تیرماه در سالن آمفی تئاتر شهید سجادی برگزار گردید.در این نشست جناب آقای دکتر محمدعلی دهقان ریاست محترم دانشگاه با حضور در جمع میهمانان این گردهمایی و خیر مقدم به این عزیزان با نگاه اجمالی و گذرا به تاریخچه دانشگاه خیر ساز ولی عصر(عج) این دانشگاه رادر شرایط زمانی پیشرو تر از دانشگاه های همزادش در همه زمینه ها بخصوص در برخورداری های مورد نیاز دانشجویان معرفی کرد . با توجه به بعد مسافت وفواصل جغرافیای دانشگاه های منطقه هشت ایشان شرایط مشترک اقلیمی ،آب و هوایی و آداب و رسوم و سنن حاکم بر اجتماع را از علل نزدیکی مردم این سه استان و به تبع آن دانشگاه های این منطقه عنوان کرد.دکتر دهقان با یادکردی از دهه هفتاد که خود تصدی معاونت دانشجویی دانشگاه ولی عصر(عج) را برعهده داشته است ،ازاطلاعش از همه مشکلات این حوزه سخن به میان آورد و از سابقه فعالیت های منطقه ای دانشگاه ولی عصر(ع) در این دهه گفت.وی پیشرفتهای عمرانی دانشگاه را در همه سالهای از بدو تاسیس دانشگاه و قرارگیری در همه شرایط بودجه ای و اقتصادی حاکم بر جامعه ستودنی خواند و از افتتاح هفتمین دانشکده دانشگاه ولی عصر(عج) در آینده ای نزدیک خبر داد.ایشان از گردهمایی روسای دانشگاه های منطقه هشت که قرار بود در نیمه تیرماه برگزار گردد سخن به میان آورد و علت عدم برگزاری آن را ازدحام برنامه های آقای دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام محترم وزیر که قرار بود این گرهمایی با حضور ایشان برگزار گردد،اعلام کرد و از برگزاری قطعی آن در پانزدهم شهریورماه خبر داد.دکتر دهقان گفت:90% از دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) بومی منطقه هشت هستند که بالطبع در دیگر دانشگاه های استان کرمان ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز همین شرایط حاکم است؛ بر تقویت تصمیم های منطقه ای و اعلام آن به وزارت محترم متبوع تاکید کرد.وی اتخاذ تصمیمات منطقه ای را که پس از بررسی های زیاد و نظرات کارشناسی اتخاذ میشوند را دارای پختگی وبا توجه به شرایط هم شکل دانشگاه های منطقه قابل اجرا ترخواندوبرشکل دهی منظم این گردهمایی ها در همه سطوح مدیریتی دانشگاه های منطقه تاکید موکد کرد.
   1397/4/13 11:35    تعداد بازدید :  622

تعداد بازدید : 622
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )