سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:54

بسته تشویقی دانشگاه ولی عصر(عج)به داوطلبین آزمون سراسری سال 97

 
به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در سال 1397 که در انتخاب رشته شهر، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان را به عنوان محل تحصیل انتخاب نموده و حایز شرایط مندرج در ماده‌ی 4 ایین نامه‌ی تعیین شاخص‌های دانشجویان با شرایط ویژه مورد حمایت و تشویق دانشگاه ولی‌عصر(عج) باشند  به شرح جدول ذیل از حمایت و تشویق  این دانشگاه برخوردار خواهند شد

سال اجرا گروه 1-4 گروه 1-3 گروه 1-2 گروه 1-1
98-97 مبلغ 15000000 ریال هدیه نقدی مبلغ 2400000 ریال کمک هزینه ماهیانه مبلغ15000000ریال هدیه نقدی + 4800000 ریال کمک هزینه ماهیانه مبلغ 20000000 ریال هدیه نقدی +6000000 ریال کمک هزینه ماهیانه
 
 
گروه 2-3 آیین نامه گروه 2-2 آیین نامه گروه2-1 آیین نامه سال اجرا
مبلغ 4 میلیون ریال هدیه نقدی مبلغ 7 میلیون ریال هدیه نقدی مبلغ 10 میلیون ریال هدیه نقدی 98-97
 
 
   1397/4/27 11:46    تعداد بازدید :  590

تعداد بازدید : 590
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )