سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:08

بازدید کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پروژه های در حال انجام

بنا به گزارش آقای فریدون صالحی مدیر محترم بودجه و تشکیلات دانشگاه در تاریخ چهارشنبه با دعوت این مدیریت آقایان محمد شفیعی و احمد کولیوند از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پروژه های در حال انجام ، فعالیتهای عمرانی در حال اجرا انجام شده  و همچنین از فعالیتهای  دانشگاه  در قالب مدیریت سبز ،اصلاح سیستم ها ی موجود، صرفه جویی  در مصرف آب و برق وجایگزینی انرژی های نو بازدید کردند.

 
   1397/4/31 09:59    تعداد بازدید :  451

تعداد بازدید : 451
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )