سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:59

مراسم معارفه و تودیع مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی انجام شد

 


 
آقای دکتر محمدعلی دهقان رییس محترم دانشگاه طی احکامی جداگانه آقای محمد صالحی زین آبادی را به سمت معاون مدیر امورعمرانی دانشگاه،جناب آقای دکتر حامد زینلی را به سمت مدیر امور مالی ،آقای احمد هاشمی را به سمت مدیر منابع انسانی و آقای مجید ابراهیمی را به سمت رییس اداره توسعه ی طرحای عمرانی منصوب کرد در پی صدور این ابلاغها معاون محترم مدیریت  و منابع انسانی دانشگاه جناب آقای دکتر احمد صفاپوردر تاریخ دوشنبه اول مردادماه با تشکیل جلسه ای با حضور مدیران و کارمندان تحت امرخود از زحمات مدیران قبلی تقدیر و به مدیران جدید تبریک گفت


روابط عمومی دانشگاه
   1397/5/2 09:44    تعداد بازدید :  979

تعداد بازدید : 979
6.3/10 (تعداد آرا 18 نفر )