جمعه 28 دی 1397 ساعت 13:02

کارگاه آموزشی" مدل های ذهنی،خطاهای شناختی و گفتگو برگزارشد:

به همت  دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه"کارگاه آموزشی" مدل های ذهنی،خطاهای شناختی و گفتگو"  جهت استفاده مسئولین ارشد ومدیران میانی سازمان در تاریخ های 18 و 19 شهریورماه در سالن همایش های شهید هنری برگزار گردید.


درس مدل ذهنی می‌خواهد به ما بیاموزد که بسیاری از دانسته‌ها و برداشت‌های ما در مورد محیط و دنیای اطرافمان، در مورد زندگی و کسب و کارمان و همینطور، برداشت‌ها و نظریه‌های دانشمندان و بزرگان مدیریت، چیزی فراتر از یک مدل نیست.


مدل، مدلسازی و مدل ذهنی 
مفاهیمی است که درک دانش مدیریت بدون درک عمیق و مناسب آنها امکان‌پذیر نیست.
https://motamem.org/wp-content/uploads/2014/12/mental-model-x.jpg


پیل اندر خانهٔ تاریک بود

عرضه را آورده بودندش هنود

از برای دیدنش مردم بسی

اندر آن ظلمت همی‌شد هر کسی

دیدنش با چشم چون ممکن نبود

اندر آن تاریکیش کف می‌بسود

آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد

گفت همچون ناودانست این نهاد

آن یکی را دست بر گوشش رسید

آن برو چون بادبیزن شد پدید

آن یکی را کف چو بر پایش بسود

گفت شکل پیل دیدم چون عمود

آن یکی بر پشت او بنهاد دست

گفت خود این پیل چون تختی بدست

همچنین هر یک به جزوی که رسید

فهم آن می‌کرد هر جا می‌شنید

از نظرگه گفتشان شد مختلف

آن یکی دالش لقب داد این الف

در کف هر کس اگر شمعی بدی

اختلاف از گفتشان بیرون شدی

چشم حس همچون کف دستست و بس

نیست کف را بر همهٔ او دست‌رس

چشم دریا دیگرست و کف دگر

کف بهل وز دیدهٔ دریا نگر

جنبش کفها ز دریا روز و شب

کف همی‌بینی و دریا نه عجب

ما چو کشتیها بهم بر می‌زنیم

تیره‌چشمیم و در آب روشنیم(مولوی)

 
   1397/6/20 12:02    تعداد بازدید :  319

تعداد بازدید : 319
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )