پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 05:03

نشست انجمن کارآفرینان شهرستان با رییس دانشگاه

جهت انتقال تجارب و همسویی فعالیت ها ی انجمن کارآفرینی شهرستان رفسنجان با مدیریت کارآفرینی دانشگاه  صبح امروز یکشنبه 16 مهرماه اعضای این انجمن در دفتر ریاست دانشگاه گردهم آمده و راهکارهای توسعه کارآفرینی در شهرستان رفسنجان و مسائل و مشکلات این رویکرد مورد ارزیابی قرار گرفت.   1397/7/16 12:09    تعداد بازدید :  521

تعداد بازدید : 521
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )