سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 12:12

برگزاری چهارمین نمایشگاه کتاب دانشگاه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم دانشگاه می رساند چهارمین نمایشگاه کتاب  دانشگاه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی امسال نیز همانند سالهای قبل به اهتمام حوزه  معاونت پژوهشی در تاریخ 19/8/97 لغایت 24/8/97 در محل سالن براداران کتابخانه مرکزی  برگزار خواهد شد. قابل ذکر است  بن خرید کتاب  به شرح پیوست  و با شرایط ذیل به اعضا اهداء خواهد شد لذا خواهشمند است به نحو مقتضی به اطلاع کلیه اعضا رسانده شود.
  • اهدا بن کتاب  همزمان با شروع کار نمایشگاه به اعضا اهداء خواهد شد
  • بن کتاب صرفا" برای خرید کتاب و محصولات فرهنگی موجود در نمایشگاه و در زمان برگزاری  به اعضاء اختصاص یافته است.
  • بن کتاب اختصاص یافته فقط در ایام برگزاری نمایشگاه اعتبار دارد و در صورت عدم استفاده در موعد نمایشگاه فاقد اعتبار خواهند شد.
  • ناشران ملزم به عدم دریافت بن و دادن رسید به افراد می باشند لذا خواهشمند است از مطرح نمودن چنین مواردی به ناشران خودداری فرمایید.و مجددا تاکید می گردد که بن های اختصاص یافته فقط در موعد زمانی نمایشگاه اعتبار دارند.
ویژگی دریافت کنندگان بن کتاب            مبلغ به ریال
اعضای هیات علمی رسمی،پیمانی و طرح سربازی   850000
کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی       850000
دانشجویان مقطع دکتری در هر رشته تحصیلی        850000
دانشجوی رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در جمع روزانه و شبانه در هر مقطع تحصیلی         800000
دانشجوی رتبه اول مقطع کارشناسی در جمع روزانه و شبانه در هر مقطع تحصیلی    700000
دانشجوی رتبه دوم مقطع کارشناسی در جمع روزانه و شبانه در هر مقطع تحصیلی   600000
دانشجوی رتبه سوم مقطع کارشناسی در جمع روزانه و شبانه در هر مقطع تحصیلی   500000
5 نفر از بیشترین مراجعین به کتابخانه بر اساس شاخص های حوزه پژوهشی           500000
 

   1397/8/6 08:44    تعداد بازدید :  1003

تعداد بازدید : 1003
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )