جمعه 28 دی 1397 ساعت 13:21

دانشگاه ولی عصر(عج) دانشگاه کارآفرین

برنامه رویش 1
پس از شکل گیری ایده اولیه، ارزیابی امکان پذیری فنی و اجرایی و بررسی استقبال بازار و مشتریان دو مسئله مهم است که فرایند کارآفرینانه را با مشکل مواجه می کند. برای کمک به ایده پردازان برای یافتن پاسخ این دو ابهام و طی نمودن مسیر کارآفرینانه با اطمینان بیشتر، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ولی عصر(عج) برنامه رویش 1 را اجرا می کند.  در این برنامه، فرایند راه اندازی کسب و کار از طریق شناسایی ایده های برتر و ارایه حمایت های مادی، آموزشی و مشاوره فنی و تجاری سازی تسهیل می شود.
 
خدمات و حمایت ها
1- ارزیابی ایده ها توسط داوران تخصصی و اعلام نتیجه داوری.
2- ارایه حمایت مالی برای تولید نمونه مقدماتی یا خرید تضمینی نمونه اولیه.
3- ارایه خدمات آموزشی و مشاوره کسب و کار برای اجرای موفق تر تجاری سازی ایده.
4- ارایه خدمات مشاوره فنی  برای تولید نمونه مقدماتی. 
4- پذیرش ایده در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برای بهره مندی از تسهیلات مادی و حمایت های غیرمادی مرکز تا راه اندازی و توسعه کسب و کار.  
 
مشارکت کنندگان و نحوه مشارکت
در این مرحله، تنها دانشجویان دانشگاه ولی عصر (عج) می توانند شرکت نمایند. برای این منظور لازم است مشخصات ایده پیشنهادی را در قالب کاربرگ رویش 1 تکمیل و تا چهارشنبه 22 بهمن 1397 ارسال نمایند. ایده ها توسط داوران تخصصی ارزیابی  و متناسب با ایده ها، حمایت های مرکز رشد تعیین و اعلام می شود.

   1397/10/3 10:13    تعداد بازدید :  550

تعداد بازدید : 550
10/10 (تعداد آرا 2 نفر )