پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 05:04

نشست هم اندیشی و هم افزایی مراکز رشد واحدهای فناور و ارکان حمایتی بگزار شد

نشست هم اندیشی و هم افزایی مراکز رشد واحدهای فناور و ارکان حمایتی با حضور مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان کرمان
 در تاریخ سه شنبه مورخ 16/11/1397 نشست هم اندیشی و هم افزایی واحدهای فناور و دانش بنیان مراکز رشد رفسنجان و ارکان حمایتی با حضور دکتر جهان شاهی مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان و دکتر میردهقان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ولی عصر در سالن شهید هنری برگزار گردید.در این نشست، که شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه ولی عصر(عج)، دانشگاه علوم پزشکی و پژوهشکده پسته نیز حضور داشتندآقای دکتر سلیم آبادی مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی، سرکارخانم دکتر نادی مدیر مرکز رشد پژوهشکده پسته و آقای دکتر کاظمی مدیر مرکز رشد دانشگاه ولی عصر به ارایه گزارشی از وضعیت واحدهای فناور مستقر و برخی مسایل و موانع پیش روی پرداختند و در ادامه مدیران تعدادی از واحدهای فناور، مهمترین چالش های پیش روی مجموعه تحت مدیریت خود و حمایت های مورد نیاز را مطرح کردند. 
دکتر جهانشاهی مدیر مراکز رشد استان کرمان، دکتر ارسلان دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی، مهندس رنجبر مسئول شتاب دهنده صنعتی و معدنی رفسنجان و مهندس فارسی مدیر انجمن کارآفرینان به عنوان چهار رکن حمایت کننده از واحدهای فناور، ضمن تبیین ظرفیت ها و حمایت های انجام شده و در دستور کار سازمان متبوع خود، برای حل تعدادی از مسایل موجود اعلام آمادگی نمودند.
در ادامه این نشست، دکتر جهانشاهی مدیر مراکز رشد استان بر اساس مسایل و چالش های مطرح شده، رهنمودها و برنامه هایی را برای توسعه بیشتر واحدهای فناور در محورهای صدور مجوز، حمایت مالیاتی و اخذ تسهیلات مالی برای تسریع راه اندازی واحدهای فناور با استفاده از ظرفیت های پارک علم و فناوری استان را ارایه نمودند.
پس از این نشست، در جلسه ای با حضور دکتر جهانشاهی، دکتر میردهقان، دکتر جوانشاه، مدیران مراکز رشد رفسنجان، مسئول شتاب دهنده، مدیر انجمن کارآفرینان و نماینده واحدهای فناور، راه های تقویت هم افزایی بیشتر مراکز رشد و  استفاده مطلوبتر از ظرفیت های حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.شایان ذکر است در مرکز رشد دانشگاه ولی عصر،  75 درصد واحدهای فناور رفسنجان ( 53 واحد فناور) مستقر هستند که 13 درصد از آنها موفق به اخذ درجه دانش بنیانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده اند و تعداد 21 واحدفناور در سال 1397 پذیرش شده اند.
 
   1397/11/16 11:13    تعداد بازدید :  460

تعداد بازدید : 460
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )